Giỏ hàng
Nguyên nhân nào khiến nhân viên bán hàng không gắn bó với doanh nghiệp

JoyUni Founder Team's BlogNgày: 20-01-2022 bởi: Mkt exe

Nguyên nhân nào khiến nhân viên bán hàng không gắn bó với doanh nghiệp

𝐿𝑖́ 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡, đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐.

  • Bán hàng là một công việc rất là khó, đòi hỏi thời gian để nắm được sản phẩm, thành thạo các kỹ năng nên trong 2 tháng đầu tiên, nếu người nhân viên không tạo ra thành quả sẽ rất dễ bị nản vì thu nhập của họ gắn chặt với kết quả.
  • Nhiều doanh nghiệp chấp nhận trả lương rất ổn trong 2 tháng đầu nhưng không ít doanh nghiệp đề xuất mức lương rất thấp và phụ thuộc vào hoa hồng. Trong khi đó, đây là khoảng thời gian vất vả, hoa hồng thấp dẫn đến việc nhân viên nghỉ việc.

𝐿𝑦́ 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑢̛́ ℎ𝑎𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 ℎ𝑎𝑖 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑒̂́𝑝 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.

  • Bán hàng là công việc khó nhưng lại có rất ít trường lớp đào tạo một cách bài bản nên phần lớn nhân viên bán hàng vào doanh nghiệp mới được học nghề. Do đó, lãnh đạo doanh nghiệp chính là những người thầy.
  • Những doanh nghiệp có lãnh đạo, người đứng đầu về bán hàng tốt, có khả năng truyền cảm hứng, có khả năng huấn luyện nhân viên thì doanh nghiệp ấy sẽ giữ người rất tốt.
  • Ngược lại, người lãnh đạo không có khả năng đào tạo, huấn luyện sẽ khiến đội ngũ bán hàng khó phát triển được, khiến nhân viên cảm thấy không phù hợp và không tạo ra kết quả.
  • Yếu tố thứ hai của môi trường làm việc chính là đồng nghiệp. Nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến xây dựng văn hóa, những quy tắc trong ứng xử nội bộ, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong chính đội ngũ bán hàng cũng như giữa bộ phận bán hàng với các bộ phận khác.
  • Một số nguyên nhân khác bao gồm quyền lợi và chế độ không thỏa đáng hoặc thông tin doanh nghiệp không minh bạch.
  • Khi tuyển dụng, doanh nghiệp đưa ra nhiều lời hứa hẹn nhưng khi nhân viên đi làm, doanh nghiệp lại tìm lý do trì hoãn những điều đã hứa, khiến nhân viên bán hàng cảm thấy không minh bạch, không công bằng.
  • Lý do bỏ việc cũng đến từ chính bản thân nhân viên. Nhiều bạn trẻ có nền tảng gia đình tốt, lựa chọn công việc theo sở thích nên đặc thù chỉ muốn bán một số loại sản phẩm cụ thể. Tư duy thích cái này, không thích cái kia nên các bạn sẽ tìm công việc tạm và sẽ nghỉ khi nào tìm được công việc yêu thích.
  • Ngoài ra còn có định kiến của xã hội về nghề bán hàng, bố mẹ thấy con làm công việc vậy thì không oai, không oách, thậm chí chạy tiền cho con đi làm tại các cơ quan nhà nước với suy nghĩ “ổn định”.

𝐓𝐫𝐢́𝐜𝐡 𝐝𝐚̂̃𝐧: 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐕𝐮̃ 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚 - 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐉𝐨𝐲𝐔𝐧𝐢