Giỏ hàng
Chất hoá học nào trong cơ thể tạo ra tâm trạng gì cho chúng ta?

JoyUni Founder Team's BlogNgày: 03-11-2020 bởi: ADMIN

Chất hoá học nào trong cơ thể tạo ra tâm trạng gì cho chúng ta?

Cơ thể chúng ta tạo ra các chất hóa học có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng của chúng ta. Bốn hóa chất phổ biến chịu trách nhiệm cho cảm giác hạnh phúc:

✅ Dopamine

✅ Oxytocin

✅ Serotonin

✅ Endorphin

Bạn có biết rằng bạn có thể tạo cơ hội một cách có ý thức để cơ thể giải phóng những hóa chất này, giúp tăng cường sức khỏe, ổn định tâm trạng, cải thiện động lực và tăng cường kết nối?

---

Blog của chị Phạm Bạch Yến - Co-Founder JoyUni

Link bài gốc tại đây