Giỏ hàng
JoyUni Networking #1: Reconnect

EventsNgày: 05-07-2022 bởi: Mkt exe

JoyUni Networking #1: Reconnect

Đăng ký sự kiện qua link: http://dkevent.joyuni.vn

 

1 buổi hội ngộ sau thời gian dài dịch bệnh làm cho việc gặp gỡ nhau trực tiếp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

  • Đối tượng tham dự: Chủ Doanh nghiệp/Doanh nhân/Người làm kinh doanh/Quản lý cấp cao mong muốn giao lưu, học hỏi từ những đối tượng văn minh và chất lượng trong network của JoyUni
  • Số lượng tham dự: Ưu tiên 30 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖́ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 và phù hợp với mặt bằng đối tượng tham dự của sự kiện (do BTC muốn đảm bảo quy mô vừa phải để tối ưu chất lượng cho sự kiện)

 

Thời gian: 10h - 12h Chủ nhật ngày 10/7/2022

Địa điểm: JoyUni sẽ gửi thông tin địa điểm trực tiếp tới khách mời trong danh sách tham dự.

 

Host: Ms. Vũ Nguyệt Ánh - Co Founder JoyUni

𝐹𝑜𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 & 𝐶𝐸𝑂 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑒̣𝑛 ℎ𝑜̀ 𝑅𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑓

𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛𝑎̆𝑚 2016 & 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑘𝑦̉ 21 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 (𝑉𝑇𝑉3) 𝑛𝑎̆𝑚 2006

𝐶𝑜-𝐹𝑜𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠:

- 𝐸𝑆𝑆 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 - Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔

- 𝐸𝑙𝑤𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑠 - Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 Đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝐾𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎

 

Co - Host: Ms. Vũ Hạnh Hoa - Founder & CEO JoyUni

𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑆𝑀𝑂 𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐵𝑎̆́𝑐 (𝐶𝑆𝑀𝑂: 𝐶𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̣𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 & 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚)

Kinh nghiệm Tư vấn, Đào tạo cho hàng trăm doanh nghiệp uy tín ở nhiều quy mô và lĩnh vực khác nhau.

 

Nội dung sự kiện:

- Networking với các Chủ Doanh nghiệp/Doanh nhân/Người làm kinh doanh/Quản lý cấp cao trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực đa dạng với nhiều thương hiệu uy tín

- Các hoạt động giao lưu, tương tác thụ vị theo sự điều phối của host giàu kinh nghiệm trong việc tổ chức networking event

 

Bạn đăng ký qua link này: http://dkevent.joyuni.vn

Mọi thắc mắc hỏi đáp, hãy liên hệ vào hotline của JoyUni để nhận được hỗ trợ nhanh nhất: 0866 945 700 (Lily JoyUni)