Giỏ hàng
Livestream

EventsNgày: 12-08-2021 bởi: ADMIN

Livestream "Quản trị cảm xúc hiệu quả"

Xem full video livestream tại đây

Diễn giả:

  • Ms.Lê Vũ Diễm Hằng - Founder Gymhause Boutique
  • Ms.Vũ Hạnh Hoa - Founder JoyUni
  • Ms.Nguyễn Hà Linh - Co-Founder Thai Koh Yam & Group Nghiện nhà
Thời gian: 20h00-21h00 thứ 4, ngày 19/05/2021