Giỏ hàng
Livestream

EventsNgày: 12-08-2021 bởi: ADMIN

Livestream "Cách tăng doanh thu mùa dịch"

Xem full video livestream tại đây

Diễn giả:

  • Ms.Vũ Hạnh Hoa - Founder JoyUni
  • Ms.Đoàn Vân Anh - Sales Trainer
  • Ms.Vanessa Dương - Founder 9Carat Beauty Spa
  • Ms.Phạm Hoàng Phương Linh - Founder Skinmaster Medical
Thời gian: 20h00-21h00 thứ 7, ngày 14/08/2021