Giỏ hàng
Giám đốc tài chính - CFO Trần Kỳ Lê Anh

Đội ngũ sáng lậpNgày: 25-10-2021 bởi: Mkt exe

Giám đốc tài chính - CFO Trần Kỳ Lê Anh

  • Co - Founder/Producer Trung tâm âm nhạc Abun-Dance
  • Mind Mentor tại Quality Mind Global
  • Đồng thời cũng là một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh