Giỏ hàng
Hoàng Phương

Đánh giá của HVNgày: 06-08-2021 bởi: ADMIN

Hoàng Phương

Thật là cảm ơn những nhân duyên tốt lành trong cuộc sống, để em được tham gia khoá học “Quyền lực mềm” của JoyUni với cô giáo Vũ Hạnh Hoa. Thật nhiều cảm xúc và sự thay đổi trong con người “không mềm lắm” của em. Lớp học không phải dạy mình làm sao để “quyền lực” mà là thật nhiều sự yêu thương & nhiều góc nhìn thú vị.